Historikk

Mikkelhaug er et firma som driver produksjon av epler og andre frukter til foredling på et lite småbruk på Levanger.

Firmaet ble startet av Einar Skjetnemark for ca 10-12 år siden, da sto han først i et gammelt ku-fjøs, i ettertid er fjøset revet, og det er bygd et profesjoneltforedlingsanlegg.

Pr i dag er det ca 4000 epletrær, 500 solbærbusker, 300 rabarbraplanter på gården. Det vi ikke harkjøpervi inn av eks anminneligefolk som har en busk eller to i hagen.

Gården Mikkelhaug ligger ved Alstadhaug kirke i Levanger.
I et kulturlandskap, med historiske tradisjoner for landbruk.

Landskapet domineres av en morenerygg fra siste istid.
Beliggenheten ved Trondheimsfjorden gir et godt klima, med mye lys og godevekstvilkår.

Mikkelhug er familienavnet til eierne som kom hit i 1942.
De drev i over 50 år med tradisjonelt landbruk.